Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

dreamerlive
17:07
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
dreamerlive
17:07
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
17:05
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viadusz dusz

June 20 2017

16:52
dreamerlive
16:51
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viazapominanie zapominanie
dreamerlive
16:50
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
dreamerlive
16:50
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
dreamerlive
16:50
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
dreamerlive
16:50
dreamerlive
16:48
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
dreamerlive
16:48
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu

April 27 2017

dreamerlive
21:39
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viatrespass trespass
dreamerlive
21:35
Nie potrzebował pistoletu by mnie zabić, wystarczyło, że odpowiednio dobrał słowa.
— Takie z wczoraj.
dreamerlive
21:33
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
dreamerlive
21:30
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostajesz.
— Regina Brett

April 20 2017

dreamerlive
17:54
dreamerlive
17:54
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaRozaa Rozaa

April 13 2017

dreamerlive
21:42
4054 cca5 500
Reposted fromakward akward viaSmerfMaruda SmerfMaruda
dreamerlive
20:57
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viapolyphonicsoul polyphonicsoul
dreamerlive
20:57
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl