Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

dreamerlive
22:22
dreamerlive
22:20
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaoutoflove outoflove
dreamerlive
22:20

Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy Ci pomogli.

— John E. Southard
dreamerlive
22:19
2438 ed27
Reposted fromscorpix scorpix vianezavisan nezavisan
dreamerlive
22:16
5634 ff61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRozaa Rozaa

September 18 2017

dreamerlive
23:06
2128 db3a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoutoflove outoflove
dreamerlive
23:05
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou viaoutoflove outoflove

September 17 2017

dreamerlive
22:35
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
dreamerlive
22:34
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamisery misery
dreamerlive
22:34
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamisery misery
dreamerlive
22:33
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamisery misery
dreamerlive
22:33
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viamisery misery
dreamerlive
22:28
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viawytlumaczmizycie wytlumaczmizycie
dreamerlive
00:00
Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
— Bolesław Prus, Lalka
Reposted frommhsa mhsa viapoczekalniadusz poczekalniadusz
dreamerlive
00:00
W życiu pojawiają się takie osoby z których już nigdy nie jesteś w stanie się wyleczyć - a najbardziej boli gdy widzisz że są szczęśliwe właśnie bez Ciebie.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viapoczekalniadusz poczekalniadusz

September 16 2017

dreamerlive
23:52
5653 f14f
s11e10
Reposted fromhtheory htheory viapoczekalniadusz poczekalniadusz
dreamerlive
23:46
Kiwaliśmy sobie głowami i mówiliśmy "cześć". To wszystko. Zdarza się. Przyjaciele przychodzą i odchodzą, jak kelnerzy w restauracjach
— Stephen King "Ciało"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaaks aks
dreamerlive
23:46
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.

September 05 2017

dreamerlive
21:55
z długich rozmów zostało tylko dzień dobry i dobranoc
— szkoda

September 04 2017

dreamerlive
21:29
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl