Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

dreamerlive
22:41
7688 1bd9
Reposted fromliteracja literacja viawszystkodupa wszystkodupa
dreamerlive
22:41

November 29 2017

dreamerlive
22:58
3073 a7c3
dreamerlive
22:56
Gdy człowiek żyje, to myśli, że jeszcze zdąży. Nie. Czasami nie zdąży. Kiedy jesteśmy młodzi trzeba robić głupoty, bo później będzie nam wstyd je robić (najlepsza rada, jakiej można udzielić młodej dziewczynie to: niech tańczy, niech się maluje, niech będzie szczęśliwa). 
A jeśli ktoś się nie wyszaleje, to mając 30-parę lat będzie cierpiał, że coś mu umknęło (a facet około 40 – tki będzie próbował dymać dwudziestoparolatki). Z kolei kiedy jesteśmy starsi, trzeba robić nowe rzeczy, bo to sprawia że czujemy się młodzi. Nie odkładaj na później tego, co możesz zrobić dziś. Bo później to już będzie za późno. Bo możesz stracić na to ochotę.  I będziesz żałować.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaaksamitt aksamitt
22:56
8307 3204 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaesste esste
22:39
Podobno obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów jaki możesz podarować drugiej osobie. Nie musisz nie wiadomo czego robić, wystarczy, że jesteś.
dreamerlive
22:38
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska

November 20 2017

dreamerlive
13:03
2668 35b8 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaoutoflove outoflove

November 15 2017

dreamerlive
20:07
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
20:07
2094 6d57 500
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove
12:11
4023 1d4e
Reposted fromturquoise turquoise viatarczyn tarczyn
dreamerlive
12:08
6627 4f01
Reposted fromaletodelio aletodelio viachorera chorera
dreamerlive
12:06
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viaoutoflove outoflove
12:00

November 08 2017

dreamerlive
16:53
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
dreamerlive
16:53
dreamerlive
16:51

October 31 2017

20:13
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
dreamerlive
20:13
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan
dreamerlive
20:10
2754 9887 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl