Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

dreamerlive
23:53
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaaks aks
dreamerlive
23:49
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viaaks aks
23:48
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaaks aks
dreamerlive
23:46
O przyjaciół trzeba dbać. Inaczej przestają być przyjaciółmi i stają się ludźmi.
— Mrugacz "Blemish"
dreamerlive
23:43
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoniczkuu moniczkuu
dreamerlive
23:53
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaaks aks
dreamerlive
23:49
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viaaks aks
23:48
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaaks aks
dreamerlive
23:46
O przyjaciół trzeba dbać. Inaczej przestają być przyjaciółmi i stają się ludźmi.
— Mrugacz "Blemish"
dreamerlive
23:53
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaaks aks
dreamerlive
23:49
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viaaks aks
23:48
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaaks aks
dreamerlive
23:53
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaaks aks
dreamerlive
23:49
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viaaks aks
dreamerlive
23:53
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaaks aks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl