Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

dreamerlive
12:08
6627 4f01
Reposted fromaletodelio aletodelio viachorera chorera
dreamerlive
12:06
5561 d176 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viawakemeupx wakemeupx
12:00

November 08 2017

dreamerlive
16:53
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
dreamerlive
16:53
dreamerlive
16:51

October 31 2017

20:13
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
dreamerlive
20:13
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan
dreamerlive
20:10
2754 9887 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaRedPenny RedPenny
dreamerlive
20:08
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa
dreamerlive
20:08
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaRozaa Rozaa
19:57
4617 7dc0
Reposted fromnudes nudes viadisheveled disheveled

October 29 2017

dreamerlive
11:20
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viacytaty cytaty

October 24 2017

dreamerlive
21:50
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viawszystkodupa wszystkodupa
dreamerlive
21:47
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
dreamerlive
21:40
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viawakemeupx wakemeupx
dreamerlive
21:40
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste. 
— Sarah Pinborough - "Co kryją jej oczy"
Reposted fromlovvie lovvie viawakemeupx wakemeupx
dreamerlive
21:37
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk - Kominek

October 20 2017

18:41
dreamerlive
18:41
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl