Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2019

dreamerlive
22:06
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaRozaa Rozaa

October 28 2018

dreamerlive
00:20

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan
dreamerlive
00:19
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
dreamerlive
00:19
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
dreamerlive
00:19
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
dreamerlive
00:19
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned vianezavisan nezavisan
dreamerlive
00:17
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viaRozaa Rozaa
dreamerlive
00:14
3819 81d0
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost
dreamerlive
00:13
dreamerlive
00:12
dreamerlive
00:12
Jestem prawie pewny, że gdyby mężczyźni mieli "swoje dni", byłyby to z pewnością dni wolne od pracy. Zagwarantowane odpowiednią ustawą lub najlepiej dekretem.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
dreamerlive
00:20

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vianezavisan nezavisan
dreamerlive
00:19
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
dreamerlive
00:19
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
dreamerlive
00:19
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
dreamerlive
00:19
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned vianezavisan nezavisan
dreamerlive
00:17
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viaRozaa Rozaa
dreamerlive
00:14
3819 81d0
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost
dreamerlive
00:13
dreamerlive
00:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl